25 Kwiecień

Komunikat Dyrektora szkołyKształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja 2020 r. Uprzejmie informujemy, że do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwaw nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość na dotychczasowych zasadach.  24 kwietnia 2020 r. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby […]