Sukces Anny Piaseckiej z klasy II B w konkursie historycznym!


Anna Piasecka z klasy II B zdobyła I miejsce w wojewódzkim Konkursie „Święto Narodu po długiej nocy cierpień. Pierwsze wybory parlamentarne w niepodległej Polsce”. W nagrodę pojedzie na 5-dniową wycieczkę do Belgii. Celem konkursu było popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II Rzeczypospolitej, ich wizji Polski oraz dokonaniach w skali lokalnej i ogólnokrajowej. Organizatorem […]