Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, że w dniu 11-ego marca 2024 roku Dyrektor naszej szkoły podpisał umowę dotyczącą projektu „Śniadek 4 future” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027, Priorytetu 8. Edukacja na wszystkich etapach życia, Działania 8.3. – „Wysoka jakość edukacji ponadpodstawowej ogólnej ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Relacja z tego wydarzenia znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

https://www.swietokrzyskie.pro/26-mln-zl-dofinansowania-na-projekty-spoleczne/

Działania projektowe zaplanowane są na okres od marca bieżącego roku do lutego 2026 roku.

Zgodnie z diagnozą potrzeb naszej społeczności w projekcie zaplanowane są następujące działania

dla uczniów:

algorytmika i programowanie

programowanie robotów 


warsztaty fizyczne „Eksperyment” 
laboratorium z biologii 


laboratorium z chemii 


koło zainteresowań „WOKAJ” (Wiedza o krajach anglojęzycznych) 


koło kultury niemieckiej i języka niemieckiego 


konsultacje indywidualne z języka angielskiego 


teatr po angielsku 


teatr po polsku  


koło kulturowo-literackie 


dyskusyjny klub książki 


zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego 


zajęcia wyrównawcze z fizyki 


zajęcia wyrównawcze z matematyki 


warsztaty antydyskryminacyjne


warsztaty Zero Waste: 


warsztaty terenowe OZE/Wodór


wycieczki krajoznawcze 


wsparcie z doradztwa zawodowego – indywidualne konsultacje 


warsztaty Business Model Canvas

a dla nauczycieli:

kurs języka angielskiego dla 2 nauczycieli

W projekcie zaplanowane są również zakupy, dzięki któremu uda nam się wzbogacić bazę dydaktyczną szkoły i przeprowadzić zaplanowane zajęcia. Szkoła powinna się niebawem wzbogacić o specjalistyczny sprzęt do pracowni przedmiotowych oraz materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczniów. Dzięki realizacji projektu „Śniadek 4 future” zakupimy, między innymi, liczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt taki jak:

mikroskopy,

laptopy,

mBoty,

monitor interaktywny,

licznik Gaygera,

wagę laboratoryjną,

nagłośnienie,

keyboard,

szafę do ładowania laptopów,

specjalistyczne oprogramowanie,

zestawy eksperymentalne,

materiały i rekwizyty teatralne

oraz

materiały dydaktyczne do nauki języków i matematyki.

Szczegółowe informacje o projekcie i zajęciach będą pojawiały się na stronie szkoły oraz w gablocie informacyjnej projektu.

Wyniki rekrutacji do zajęć.

Uprzejmie informuję, że otwarta jest rekrutacja na pozostałe zajęcia w ramach projektu „Śniadek 4 future”.

Chętne osoby proszę o zgłaszanie się do sali 20 (biuro projektu).