Od października w ramach grantu Centrum Mistrzostwa Informatycznego CMI organizowane będą zajęcia Koła Informatycznego w naszej szkole. W ramach zajęć uczniowie będą mieli szansę   rozwinąć swoje umiejętności programistyczne, oraz poszerzyć wiedzę z zakresu algorytmiki, matematyki dyskretnej oraz robotyki.

Projekt Centrum Mistrzostw Informatycznych prowadzony jest przez najlepsze uczelnie techniczne w kraju (Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska), przy wsparciu Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz NASK przygotowuje kadrę dydaktyków i nauczycieli do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania. CMI będąc pierwszym z przedsięwzięć skierowanych do nauczycieli w celu podniesienia kompetencji, ukierunkowuje swoje działania na inwestycję w przyszłość uczennic i uczniów zdolnych oraz wybitnie zdolnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji informatycznych uczniów i nauczycieli, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach koła informatycznego.

Co daje udział w projekcie CMI?:

Centrum Mistrzostwa Informatycznego zapewnia uczestnictwo w prestiżowym projekcie o zasięgu ogólnopolskim.

CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi poprzez start w zawodach algorytmicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów.

Uczniowie rozwijając zainteresowania algorytmiczne, programistyczne mają szansę wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, biorąc udział w konkursach i zawodach CMI. Uczniowie mogą sprawdzić się w Zawodach Algorytmicznych oraz Lidze Algorytmicznej. Udział w zawodach to doskonała okazja nie tylko do tego, żeby sprawdzić swoją wiedzę w praktyce, ale również aby sprawdzić się we współpracy z kolegami i koleżankami z kółka, ponieważ we współzawodnictwie uczniowie mogą wziąć udział tylko zespołowo.

Udział w kołku informatycznych, poza poszerzeniem umiejętności informatycznych, programistycznych uczniów, stwarza możliwość rozwoju umiejętności społecznych. Uczniowie zdobędą umiejętności pracy w zespole, komunikacji, przekonywania innych do własnych racji. Udział w zajęciach wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

Zawody algorytmiczne:

Zawody Algorytmiczne – to czas na rozwiązywanie zadań przez uczniów. To świetna szansa, żeby poprzez współzawodnictwo, ale przede wszystkim pracę w grupie (ponieważ zawody są zespołowe), sprawdzić w praktyce wiedzę zdobytą na kółku informatycznym, Uczniowie mogą sprawdzić się na 3 poziomach, kolejno: lokalnym – w systemie online, regionalnym, który odbywa się jednocześnie na 5 uczelniach technicznych i ogólnopolskim – czyli finale zawodów, który odbywa się na Politechnice Łódzkiej.

Nagrody przewidziane na etapie ogólnokrajowym za zajęcie I, II i III miejsca zostały zaplanowane w formie indywidualnej w postaci: udziału w warsztatach informatycznych, obozach naukowo-treningowych czy też w warsztatach tematycznych np. obozach informatycznych przygotowujących uczniów do konkursów programistycznych oraz do Olimpiady Informatycznej.

Liga Algorytmiczna:

Liga Algorytmiczna jest doskonałym praktycznym przygotowaniem do Zawodów Algorytmicznych CMI, Olimpiady Informatycznej oraz innych konkursów algorytmicznych i informatycznych. Uczestnicy kół biorą w niej udział zespołowo (jedno koło = jeden zespół). Liga składa się z kilku rund w której uczestnicy za rozwiązane zadania otrzymują punkty. Jest prowadzony również ranking kół. O miejscu w nim decyduje liczba zdobytych przez zespół punktów.

Adresat Koła Informatycznego CMI:

Nieważne, czy wiesz, co to algorytm, czy nie. Dowiesz się tego i wiele więcej na zajęciach programistycznych w ramach kółka informatycznego CMI.

Nieważne, czy znasz język programowania, czy nie. Na dodatkowych zajęciach nauczysz się profesjonalnego programowania w języku C++, a także zapanujesz nad algorytmami.

Jeśli lubisz wyzwania, lubisz się uczyć, ma informatyczną pasję, chcesz się rozwijać i jesteś gotów poświęcić swój wolny czas te zajęcia są dla Ciebie.

Koło CMI w skrócie:

 1. Do 15 października 2021 zostanie stworzona grupa 8-15 osób zainteresowanych programowaniem.
 2. Uczestnikami Koła Informatycznego mogą być uczniowie klas I, II, III( po SP).
 3. Zajęcia są bezpłatne i będą prowadzone częściowo stacjonarnie i  on-line ( sobota). Spotkania stacjonarne dostosowane będą godzinowo do możliwości grupy uczniów. Zajęcia będą realizowane w okresie październik 2021-maj 2022; średnio 6 godz./miesiąc.
 4. Tematyka: programowanie strukturalne w C++ z elementami programowania robotów.
 5. Prowadzącym zajęcia będzie Agnieszka Brożyna.
 6. Patronem projektu (grantu) w województwie świętokrzyskim jest AGH w Krakowie.
 7. W ramach zajęć istnieje możliwość konsultacji z pracownikami naukowymi takich uczelni jak: AGH, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska.
 8. Bezpośrednio naszą grupą merytorycznie opiekuje się dr Andrzej Dyrek (wieloletni pedagog, nauczyciel fizyki i informatyki, opiekun  ponad 160 laureatów i finalistów Olimpiady Informatycznej); jego zajęcia online będą dostępne dla uczestników Koła.
 9. Podczas trwania Projektu uczestnicy będą mogli wziąć udział w 2 konkursach informatycznych: Zawody Algorytmiczne i Liga Algorytmiczna, podejmując rywalizację z rówieśnikami z całej Polski.
 10. Zainteresowanych proszę o bezpośredni kontakt z Agnieszką Brożyną  (abrozyna@sbs.sniadek.pl lub poprzez dziennik UONET).
 11. Aby uczestniczyć w zajęciach kółka informatycznego należy wypełnić deklarację (link poniżej) oraz przekazać  adres e-mail ucznia służący do założenia konta na platformie CMI AGH Kraków.   Papierowy wzór deklaracji i regulaminu jest dostępny u Agnieszki Brożyny.

Dokumenty:

Aby uczestniczyć w zajęciach kółka informatycznego należy wypełnić deklarację:

Deklaracja uczestnictwa   podpisana przez pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna, w przypadku ucznia niepełnoletniego.

Przed wypełnieniem zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa:
3 edycja Zał. 9 Regulamin uczestnictwa ucznia w kółku informatycznym CMI

Harmonogram spotkań:

Harmonogram ustalony będzie z uczestnikami Koła Informatycznego CMI

Realizacja Projektu:

Dokumentacja realizacji projektu.

Zasoby sieciowe:

Olimpijskie Koło Informatyczne https://oki.org.pl/

Baza zadań wszelakich https://szkopul.edu.pl/