Zostało założone w 1903 r. jako prywatna siedmioklasowa Miejska Szkoła Handlowa. Podczas zaboru rosyjskiego prawo nie zabraniało Polakom zakładania szkół handlowych, dlatego mieszkańcy Kielc dobrowolnie opodatkowali się, by stworzyć placówkę uczącą języka polskiego. W czasie I wojny światowej w jej budynku działał szpital. W 1918 r. przekształciła się w Męską Szkołę Realną, a następnie w ośmioletnie Państwowe Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego. W 1932 r. wskutek reformy szkoła podzieliła się na czteroletnie gimnazjum i dwuletnie liceum. Podczas okupacji jej budynek został zamieniony w magazyn zboża. W 1945 r. szkoła wznowiła działalność, ale po pięciu latach została zamknięta z powodów ideologicznych. W jej budynku utworzono wówczas II Żeńskie Liceum Ogólnokształcące. Dopiero w 1958 r. placówka ponownie zaczęła funkcjonować w poprzedniej formie, tym razem jako II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego.
Znani Absolwenci:

* Wiesław Gołas – aktor
* Przemysław Predygier – aktor i kataryniarz
* Władysław Siła-Nowicki – adwokat i działacz polityczny
* Bożena Walter – dziennikarka i prezenterka telewizyjna
* Joanna Grzela – polityk, wicewojewoda świętokrzyski
* Jakub Porada – dziennikarz
* Mariusz Malec – reżyser
* Jan Czarnocki – geolog
* Edmund Niziurski – polski prozaik, publicysta, scenarzysta i dramaturg, a także socjolog i prawnik
* i wielu innych …