Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego:
Rada Rodziców:
przewodniczący – Pan Marcin Chałoński
z-ca przewodniczącego, sekretarz – Pani Aneta Kaczmarska
skarbnik – Pani Ewa Eliasz

Nr rachunku Rady Rodziców:

38 1090 2040 0000 0001 1502 7592

Dane:

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Śniadeckiego w Kielcach
ul. Śniadeckich 9
25-366 Kielce
NIP: 657-177-26-15