W tym miejscu znajdować się będą najnowsze dostępne dokumenty dotyczące naszej szkoły. Wszystko w jednym miejscu.

Regulamin projektu Śniadek 4 future:

1424 KBRegulamin projektu Śniadek 4 future

Diagnoza potrzeb II Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach:

1424 KBDiagnoza potrzeb II LO w Kielcach

Bieżące:

780 KBStatut II LO w Kielcach – sierpień 2022 445 KBDruk Opinia w sprawie zwolnienia z wf 193 KBDruk Religa/Etyka 202 KBDruk WDŻ – uczeń niepełnoletni 200 KBDruk WDŻ – uczeń pełnoletni

Uwaga! W przypadku podręczników do języków obcych dla klas 1 prosimy wstrzymać się z zakupem do początku roku szkolnego i testów poziomujących uczniów.

W przypadku wątpliwości przy zakupie podręczników  (np. niezgodność autorów, inny tytuł, poziom zaawansowania) prosimy o wstrzymanie się z zakupem takiego podręcznika do początku roku szkolnego.

Podręczniki 2023/2024

1010 KBSzkolny zestaw podręczników 2023/2024 dla klasy 1 1055 KBSzkolny zestaw podręczników 2023/2024 dla klasy 2 666 KBSzkolny zestaw podręczników 2023/2024 dla klasy 3 457 KBSzkolny zestaw podręczników 2023/2024 dla klasy 4

Podręczniki 2022/2023 (stare)

597 KBSzkolny zestaw podręczników 2022/2023 dla klasy 1 po szkole podstawowej 841 KBSzkolny zestaw podręczników 2021/2022 dla klasy 2 po szkole podstawowej 658 KBSzkolny zestaw podręczników 2021/2022 dla klasy 3 po szkole podstawowej

Deklaracje maturalne rok szkolny 2021/2022

? KBDeklaracja-1a 2022

W przypadku deklaracji 1a: „Deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;(2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.”


Inne:

95 kBTapeta – Sniadek Jest OK 113 KBJawny rejestr zbiorów danych osobowych 745 KBZmiana hasła

Archiwalne:

1.16 MBZarządzenie rok szkolny 2020/2021 – procedury postępowania ?? KBDruk Opinia w sprawie zwolnienia z wf (po-Gimnazjum) 98 kBSzkolny zestaw podręczników 2019/2020 466 KBSzkolny zestaw podręczników 2021/2022 po gimnazjum 535 KBSzkolny zestaw podręczników 2020/2021 81 kBSzkolny zestaw podręczników 2018/2019 886 kBStatut II LO w Kielcach – 2015 58 kBSzkolny zestaw podręczników 2016/2017 367 kBSzkolny zestaw podręczników 2015/2016 321 kBWykaz podręczników 2014 Wykaz podręczników 2013 Wykaz podręczników 2012 Wykaz podręczników 2011


Deklaracje maturalne rok szkolny 2020/2021 – archiwalne

? KBDeklaracja-1a

W przypadku deklaracji 1a: „Deklaracja dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego;(2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.”

? KBEM-2021-Zalacznik-1b

W przypadku deklaracji 1b:”Deklaracja dla (1) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona;(2) absolwent uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę o roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument- potwierdzający wykształcenie średnie- wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

? KBEM-2021-Zalacznik-1c

W przypadku deklaracji 1c:” Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzonego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005r.)”