Klasa akademicka Śniadka na SGH w Warszawie, w maju SGH w Śniadku


23 marca klasa 1d pod patronatem SGH wzięła udział w kolejnych wykładach i warsztatach na warszawskiej uczelni. Na szczególną uwagę zasługują : 1)warsztaty : ,,Weź na cel swój CEL, czyli jak dobrze planować” z doradcą zawodowym SGH Z Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami, w których nasi uczniowie brali czynny udział. 2),,Nowe technologie w edukacji […]