„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”


Kruchość naszego życia jest widoczna wtedy, gdy gaśnie ono przedwcześnie, ale jego wielkość jest w cnotach, które pozostają po bliskiej nam osobie. Z głębokim żalem zawiadamiamy całą społeczność Śniadkową, iż w dniu 17 kwietnia 2023 r. odeszła nasza absolwentka Nina Puchalska. Ninka zawsze będzie obecna w naszych sercach i wspomnieniach. Jej uśmiech, niczym promień słońca, […]