Świadectwa dojrzałości – wydawanie


Szanowni Państwo, świadectwa dojrzałości będą wydawane w dniu 5 lipca 2022 w sali 26 według następującego harmonogramu: klasa 3ag – godz.10.30 klasa 3bg – godz.10.50 klasa 3cg – godz.11.10 klasa 3dg – godz.11.30 klasa 3eg – godz.11.50 klasa 3fg – godz.12.10 klasa 3gg – godz.12.30 Świadectwa dla absolwentów wcześniejszych roczników będą wydawane w sekretariacie szkoły.