Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk obsadzi stanowisko Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty
11 maj

Wojewoda Świętokrzyski Józef Bryk obsadzi stanowisko Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty