8 Kwiecień

Oceny semestralne – propozycjeJak zwykle pod koniec każdego semestru pojawiły się wykazy proponowanych ocen semestralnych. Są to oczywiście oceny dla klas trzecich, które niebawem będą opuszczać mury naszej szkoły. Zapraszamy do zapoznania się z ocenami.