Na podstawie Zarządzenia nr 155/2019 Prezydenta Miasta Kielce w sprawie prowadzenia i publikacji rejestrów faktur i rachunków dotyczących wydatków Urzędu Miasta Kielce i jednostek budżetowych.

Miesiąc201820192020
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień