1. W jaki sposób będzie odbywać się nauczanie zdalne?
  1. za pomocą dziennika elektronicznego
  2. za pomocą platformy szkolnej e-nauka.sniadek.pl https://e-nauka.sniadek.pl/
  3. przy pomocy konferencji Google Hangouts (ograniczenie do 250 osób dla II LO na jedną konferencję, normalne ograniczenie 10 osób dla zwykłych kont google) https://hangouts.google.com/
  4. przy pomocy Google Classroom (platforma edukacyjna) https://classroom.google.com/
  5. przy pomocy aplikacji Zoom (wersja bezpłatna ma ograniczenie dla konferencji do 40 minut i 100 osób) https://zoom.us/join (bez instalowania) lub https://zoom.us/ z instalacją aplikacji na komputerze.
  6. Przy pomocy aplikacji WEBex Cisco https://www.webex.com/
  7. Przy pomocy Teams’ów z pakietu Office 365 dla nauczycieli i studentów https://www.office.com/signin
  8. Inną metodą podaną w dzienniku elektronicznym przez Twojego nauczyciela
 2. Nie działa mi hasło do szkolnej poczty w domenie sbs.sniadek.pl, Google Hangouts, Google Classroom …
  1. Skontaktuj się z nauczycielem informatyki, celem zmiany hasła.
 3. Jak zalogować się do platformy edukacyjnej e-nauka.sniadek.pl, usług Google, itd?
  1. logowanie do poczty sbs.sniadek.pl (google) jako login podajemy całego maila w postaci login@sbs.sniadek.pl, gdzie za login podajemy swój indywidualny login (np. anowak) a hasło jest hasłem do komputera w szkole.
  2. logowanie Google Hangouts: podajemy całego maila login@sbs.sniadek.pl i hasło którym logujemy się do komputerów na terenie szkoły lub zmienionym przez nauczyciela (pod login podstawiamy swój indywidualny login szkolny)
  3. logowanie do Google Classroom odbywa się za pomocą login@sbs.sniadek.pl (gdzie za login podstawiamy nazwę własnego konta) , hasło jest hasłem do komputera w szkole.
  4. logowanie do aplikacji Zoom obowiązkowe tylko dla prowadzącego zajęcia, logowanie za pomocą danych podanych przy rejestracji
  5. platforma e-nauka.sniadek.pl: jako login podajemy swój login (np. anowak), a jako hasło wpisujemy hasło, którym logowaliśmy się do komputera lub zmienionym przez nauczyciela
  6. logowanie do e-dziennika: podajemy swojego maila i hasło
  7. logowanie do office 365 (Teams, OneDrive itp) odbywa się za pomocą loginu w postaci: login@sniadek.onmicrosoft.com i hasła do komputerów szkolnych.
 4. Mam w domu tylko jeden komputer, a mam rodzeństwo, które z niego korzysta.
  1. ze wszystkich kanałów nauczania można korzystać na komputerach, tabletach i telefonach komórkowych z dostępem do internetu. Wszystkie kanały są dostosowane do urządzeń mobilnych.
 5. Nie mam w domu komputera
  1. patrz punkt poprzedni.
 6. Nie mam w domu Internetu
  1. poproś kolegę z klasy, aby podczas np. konferencji z nauczycielem zadzwonił do Ciebie i udostępnił dźwięk z konferencji przez telefon.
 7. Mam wolny internet, co robić?
  1. szczegóły jak zmniejszyć transfer jest w instrukcji odnośnie korzystania z Google Hangouts (patrz punkt 4 w instruckji) (chwilowo niedostępna)
 8. Czemu strona szkoły i platforma e-nauka chodzą wolno?
  1. odpowiedź znajduję się na końcu tego dokumentu, przepustowość łącza chodzi prawie na maksimum (wykresy).
 9. Gdzie dowiem się więcej o Kształceniu na odległość (nauczaniu zdalnym)?
  1. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne
  2. https://dokumenty.men.gov.pl/Komunikat_Ministra_Edukacji_Narodowej_w_sprawie_organizacji_ksztalcenia_na_odleglosc.pdf
  3. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/493
  4. https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf
  5. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online
 10. Zapomniałem hasła do dziennika
  1. skorzystaj z opcji odzyskiwania hasła w dzienniku elektronicznym.
 11. Mam pytanie, na które nie ma tu odpowiedzi
  1. zapytaj za pomocą dziennika elektronicznego wychowawcę, być może zna odpowiedź lub przekaże pytanie od odpowiedniej osoby.

Pozdrawiam Grzegorz Jaros

Do zobaczenia 🙂

W ramach ciekawostki, jak wzrosło obciążenie naszego routera w szkole

W związku z dużym obciążeniem prośba o cierpliwość, jeśli są chwilowe problemy z dostępem do e-nauka.sniadek.pl lub zmianą haseł do kont.