Rekrutacja do projektu „Interaktywny Śniadek” rozpoczyna się 12.10.2020 roku

Do pobrania

Przetarg


Informuję, że z dniem 21 listopada 2020 roku zakończyła się rekrutacja do grup z języka polskiego, fizyki oraz matematyki.


grupa z języka polskiego: A. Wiącek, T. Jankowski, J. Łabęcki, K. Andrzejewska, K. Semenchenko, A. Czerwiak, N. Lis, J. Wilk


grupa z matematyki: A. Sałek, M. Gołębiowski, F. Fijałkowski, P. Siodłak, D. Kot, K. Wolder, A. Wiącek, S. Wojciechowski


grupa 2 z fizyki rozpoczęła już zajęcia – zainteresowani zostali poinformowani o wyniku rekrutacji bezpośrednio.


W dalszym ciągu mamy miejsca na zajęciach informatycznych.