Goście z Maccabim – Reut Mor High School


W dniu 15 października 2015 roku w naszej szkole gościła 160-osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Izraela. Reprezentowali oni Maccabim – Reut Mor High School i przebywali w Polsce w ramach programu organizowanego przez Ministerstwo Oświaty Izraela. W Kielcach oprócz naszej szkoły odwiedzili OMPiO cmentarz żydowski na Pakoszu. W trakcie pobytu w II LO nasi […]