11 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1g j.polski
  VJ 1c j.polski
1ag j.polski
1ag j.polski
2 8:55- 9:40 1g j.polski
  VJ 1b j.polski
1ag j.polski
1ag j.polski
3 9:50-10:35 2f j.polski
  2f j.polski
DL 2b r_wos
1g j.polski
4 10:55-11:40 JM 1e religia
1g j.polski
1ag j.polski
DL 2b r_wos
 
5 11:50-12:35 DB 2d u_hist.i sp.
2f j.polski
  DL 2g u_hist.i sp.
VJ 1c j.polski
6 12:45-13:30 DB 1a historia
2f j.polski
  DL 1a wos
PR 1g religia
7 13:35-14:20 DB 1a historia
2f godz.wych
  DL 2b godz.wych
PR 2h religia
8 14:25-15:10   DG 1bg wiedza o kul
    PR 1fg religia
Drukuj plan
wygenerowano 23.04.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum