11 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 4g j.polski
3a j.polski
1e j.polski
2g j.polski
1e j.polski
2 8:55- 9:40 2g j.polski
1e j.polski
4g j.polski
1h j.polski
1e j.polski
3 9:50-10:35 3a j.polski
4g j.polski
4g j.polski
3a j.polski
1h j.polski
4 10:55-11:40 3a j.polski
SM 3b godz.wych
3a j.polski
MP 2a historia
1h j.polski
5 11:50-12:35 DL 4a r_wos
1e godz.wych
3a j.polski
JT 4d religia
2g j.polski
6 12:45-13:30 DL 3a r_wos
AC 1a j.łaciński p
1h j.polski
JT 3d religia
2g j.polski
7 13:35-14:20 DL 1j hit
    JT 2g religia
 
8 14:25-15:10       JT 2f religia
 
Drukuj plan
wygenerowano 2022-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum