11 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 1g j.polski
DB 3b r_historia
KS 1g historia
2f j.polski
1ag j.polski
2 8:55- 9:40 1g j.polski
DB 3b r_historia
1g j.polski
3a j.polski
2f j.polski
3 9:50-10:35 2f j.polski
3i j.polski
3a j.polski
3a j.polski
3a j.polski
4 10:55-11:40 2f j.polski
3i j.polski
3a j.polski
VM 2g matematyka
3a j.polski
5 11:50-12:35 1ag j.polski
3a j.polski
2f godz.wych
1ag j.polski
PM 3i u_hist.i sp.
6 12:45-13:30 1ag j.polski
3a j.polski
3i j.polski
1ag j.polski
KK 1a filozofia
7 13:35-14:20 DB 2d u_hist.i sp.
1g j.polski
  AC 1fg j.łaciński m
 
8 14:25-15:10       AC 2i j.łaciński m
 
Drukuj plan
wygenerowano 15.02.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum