1a 1język polski, historia, wos
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 historia MP 1 matematyka GJ 13 j.polski MK 25 godz.wych SA 24 informatyka-1/2 AP 21
e_dla_bezp-2/2 VB 24A
2 8:55- 9:40 historia MP 1 wos PM 31 j.polski MK 25 j.niemiecki-1/4 SA A
j.francuski-2/4 ED C
e_dla_bezp-1/2 VB 24A
informatyka-2/2 AB 24
3 9:50-10:35 biologia MS 23 religia PR 14 religia PR 2 j.polski MK 25 j.polski MK 25
4 10:55-11:40 j.niemiecki-1/4 SA A
j.francuski-2/4 ED C
j.polski MK 25 j.angielski-1/2 DO B
j.angielski-2/2 Ja 22
matematyka GJ 17 j.polski MK 25
5 11:50-12:35 j.angielski-1/2 DO 12
j.angielski-2/2 Ja 22
wf-1/4 #1WA HS
wf-3/4 UP HS4
wf-4/4 #1WB HS1
matematyka GJ 16 wf-1/4 #1WA HS2
wf-3/4 UP HS4
wf-4/4 #1WB HS
historia MP 1
6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 DO 12
j.angielski-2/2 Ja 22
chemia PO 2 wos PM 27 wf-1/4 #1WA HS2
wf-3/4 UP HS
wf-4/4 #1WB HS4
filozofia KK 31
7 13:35-14:20   j.łaciński p AC 17   wdż CA 25 geografia VG 4
8 14:25-15:10   fizyka WT 13      
Drukuj plan
wygenerowano 2022-05-04
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum