17 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 RW 1bg matematyka
ES 2h j.polski
ES 1cg j.polski
  ES 3b j.polski
2 8:55- 9:40 RW 1b matematyka
ES 2h j.polski
ES 3b j.polski
UP 1d godz.wych
ES 3b j.polski
3 9:50-10:35 RW 1b matematyka
ZS 1b wos
ES 3b j.polski
PM 3d u_hist.i sp.
DL 3b r_wos
4 10:55-11:40 RW 1a matematyka
ES 1bg j.polski
ES 1bg j.polski
ES 2h j.polski
ES 3b godz.wych
5 11:50-12:35 ES 3b j.polski
ES 3b j.polski
ZS 1ag przedsięb.
ES 1bg j.polski
ES 1cg j.polski
6 12:45-13:30 ES 3b j.polski
ES 3b j.polski
ZS 2c u_ekon.w pr.
ES 1bg j.polski
ES 1cg j.polski
7 13:35-14:20 ES 1cg j.polski
  ZS 1cg przedsięb.
  ES 2h j.polski
Drukuj plan
wygenerowano 15.02.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum