2ag 2język polski, historia, wos
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_historia MP 1 j.angielski-1/2 Ja 6
j.angielski-2/2 BM 21
j.niemiecki-1/2 LK 45
j.niemiecki-2/2 SM C
  r_wos DL 11
2 8:55- 9:40 r_historia MP 1 j.angielski-1/2 Ja 6
j.angielski-2/2 BM 21
r_wos DL 13 wf-1/4 #2WA HS3
wf-3/4 HS4
wf-4/4 #2WF HS2
r_historia MP 5
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 Ja A
j.angielski-2/2 BM 6
r_historia MP 1 r_wos DL 13 wf-1/4 #2WA HS
wf-3/4 HS4
wf-4/4 #2WF HS2
r_historia MP 5
4 10:55-11:40 j.polski 11 wf-1/4 #2WA HS
wf-3/4 HS4
wf-4/4 #2WF HS2
j.polski 11 u_przyroda MS 24 u_przyroda MS 24
5 11:50-12:35 j.polski 11 matematyka ŚL 16 j.polski 11 j.polski 11 matematyka ŚL 14
6 12:45-13:30 matematyka ŚL 16 matematyka ŚL 16 r_historia MP 26 j.polski 11 religia EW 5
7 13:40-14:25 u_przyroda MS 23 wdż VJ 44 j.łaciński p AC 10 j.niemiecki-1/2 LK 45
j.niemiecki-2/2 SM A
j.polski 11
8 14:35-15:20 religia EW 15     godz.wych ŚL 16  
Drukuj plan
wygenerowano 2020-08-29
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum