31 język polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 PM 1b historia
KJ 2e j.polski
KJ 1b j.polski
KJ 3b j.polski
KJ 2c j.polski
2 8:55- 9:40 PM 1d hit
KJ 2e j.polski
KJ 4b j.polski
KJ 3b j.polski
KJ 2c j.polski
3 9:50-10:35 KJ 4b j.polski
KJ 2c j.polski
KJ 2c j.polski
KJ 2e j.polski
KJ 1b j.polski
4 10:55-11:40 KJ 4b j.polski
KJ 4b j.polski
BD 1c-1/2 e_dla_bezp
KJ 1b j.polski
KJ 1b j.polski
5 11:50-12:35 JT 4e religia
KJ 3b j.polski
BD 1f e_dla_bezp
KJ 1b j.polski
JM 1e religia
6 12:45-13:30 KJ 2e j.polski
KJ 1b j.polski
BD 1j e_dla_bezp
KJ 1b godz.wych
JM 1c religia
7 13:35-14:20 KJ 3b j.polski
  BD 1e e_dla_bezp
  JM 1b religia
8 14:25-15:10         JM 1d religia
Drukuj plan
wygenerowano 2022-08-31
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum