2b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 u_przyroda MS 14 j.polski ES 17 r_wos DL 10 r_historia MP 1 r_wos DL 27
2 8:55- 9:40 matematyka ŚL 16 j.polski ES 17 r_historia MP 1 r_historia MP 1 j.niemiecki-1/5 #2NI 1
j.niemiecki-2/5 #2NB A
j.niemiecki-3/5 #2NE 13
j.rosyjski-4/5 #2RB 17
j.francuski-5/5 #2FB C
3 9:50-10:35 r_wos DL 27 wf-1/3 #2Bc HS
wf-2/3 #2Gd HS1
wf-3/3 #2Bd HS2
j.polski ES 17 j.angielski-1/2 RA 25
j.angielski-2/2 Ja 22
wf-1/3 #2Bc HS2
wf-2/3 #2Gd HS1
wf-3/3 #2Bd 26
4 10:55-11:40 j.polski ES 17 r_historia MP 1 j.polski ES 17 matematyka ŚL 43 wf-1/3 #2Bc HS2
wf-2/3 #2Gd HS1
wf-3/3 #2Bd 26
5 11:50-12:35 r_historia MP 1 j.angielski-1/2 RA 20
j.angielski-2/2 Ja 22
j.niemiecki-1/5 #2NI A
j.niemiecki-2/5 #2NB 25
j.niemiecki-3/5 #2NE 11
j.rosyjski-4/5 #2RB 24
j.francuski-5/5 #2FB C
j.polski ES 17 matematyka ŚL 16
6 12:45-13:30 r_historia MP 1 j.angielski-1/2 RA 20
j.angielski-2/2 Ja 22
religia PR 5 j.polski ES 17 matematyka ŚL 16
7 13:40-14:25 godz.wych Ja 24 u_przyroda MS 24   religia PR 5  
8 14:35-15:20 wdż #2WB 14 u_przyroda MS 24   j.łaciński #2ŁA 17  
Drukuj plan
wygenerowano 2018-05-07
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum