1b 1język polski, historia, wos
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-1/3 SA A
j.francuski-2/3 WA C
e_dla_bezp SD 4 r_wos ZS 1 j.polski ES 17 matematyka AW 10
2 8:55- 9:40 historia DB 27 biologia DP 23 wf-1/3 #1WA HS
wf-3/3 WF HS2
j.polski ES 17 hit VV 25
3 9:50-10:35 historia DB 27 j.polski ES 17 historia DB 31 j.angielski-1/2 NA B
j.angielski-2/2 JL 20
religia EW C
4 10:55-11:40 j.polski ES 17 j.polski ES 17 j.polski ES 17 matematyka AW 10 j.angielski-1/2 NA B
j.angielski-2/2 JL 3A
5 11:50-12:35 chemia CV 5 informatyka-1/2 AB 42
informatyka-2/2 AP 21
hit VV 13 religia EW 16 j.angielski-1/2 NA B
j.angielski-2/2 JL 3A
6 12:45-13:30 fizyka ŚE 14 matematyka AW 10 filozofia KK 11 wf-1/3 #1WA HS
wf-3/3 WF HS2
j.niemiecki-1/3 SA A
j.francuski-2/3 WA 10
7 13:35-14:20 biz ZS 10 j.łaciński p AC 17 wdż 24 wf-1/3 #1WA HS
wf-3/3 WF HS2
godz.wych NA 15
8 14:25-15:10         geografia VG 5
Drukuj plan
wygenerowano 22.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum