2a 2język polski, historia, wos
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wdż VJ 23 historia DB 27 historia DB 27 matematyka RW 10 matematyka RW 14
2 8:55- 9:40 przedsięb. ZS 5 biologia-1/2 MS 24
chemia-2/2 ME 3A
wf-1/4 #2WG HS4
wf-3/4 ŁA HS
wf-4/4 #2WK HS1
matematyka RW 10 j.angielski-1/2 JK 7
j.angielski-2/2 BM 31A
3 9:50-10:35 chemia ME 5 matematyka RW 14 j.polski MH 44 j.angielski-1/2 JK 7
j.angielski-2/2 BM 31A
wf-1/4 #2WG HS4
wf-3/4 ŁA HS
wf-4/4 #2WK HS1
4 10:55-11:40 godz.wych MH 44 religia EW 26 j.polski MH 44 j.angielski-1/2 JK 7
j.angielski-2/2 BM 31A
wf-1/4 #2WG HS4
wf-3/4 ŁA HS
wf-4/4 #2WK HS1
5 11:50-12:35 wos DL 13 fizyka ŚE 13 chemia-1/2 ME 3
biologia-2/2 MS 24A
wos DL 25 j.polski MH 44
6 12:45-13:30 j.polski MH 44 j.niemiecki-1/2 SA A
j.niemiecki-2/2 LK 45
j.łaciński p AC 25 godz.dyr DL 25 j.polski MH 44
7 13:40-14:25 j.polski MH 44 wos DL 24 geografia VG 5 historia DB 41 biologia MS 24
8 14:35-15:20 j.niemiecki-1/2 SA 3
j.niemiecki-2/2 LK 25
informatyka-1/2 AP 21
informatyka-2/2 AB 42
geografia VG 5   religia EW 5
Drukuj plan
wygenerowano 2021-02-05
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum