2a 2język polski, historia, wos
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski MH 44 fizyka ŚE 14 historia DB 27 matematyka RW 10 matematyka RW 13
2 8:55- 9:40 j.polski MH 44 biologia-1/2 MS 24
chemia-2/2 ME 5
wf-1/4 #2WG HS4
wf-3/4 ŁA HS
wf-4/4 #2WK HS1
matematyka RW 10 j.angielski-1/2 JK 7
j.angielski-2/2 BM 20
3 9:50-10:35 biologia MS 24 matematyka RW 43 j.polski MH 44 j.angielski-1/2 JK 7
j.angielski-2/2 BM 14A
wf-1/4 #2WG HS4
wf-3/4 ŁA HS
wf-4/4 #2WK HS1
4 10:55-11:40 chemia ME 1 historia DB 11 j.polski MH 44 j.angielski-1/2 JK 7
j.angielski-2/2 BM 14A
wf-1/4 #2WG HS4
wf-3/4 ŁA HS
wf-4/4 #2WK HS1
5 11:50-12:35 wos DL 27 historia DB 11 chemia-1/2 ME 3
biologia-2/2 MS 24A
przedsięb. ZS 24 j.polski MH 44
6 12:45-13:30 godz.dyr DL 27 j.niemiecki-1/2 SA A
j.niemiecki-2/2 LK 45
wos DL 31 wos DL 31 j.polski MH 44
7 13:40-14:25 geografia VG 5 informatyka-1/2 AP 21
informatyka-2/2 AB 42
godz.wych MH 44 religia EW 44  
8 14:35-15:20 j.niemiecki-1/2 SA 3
j.niemiecki-2/2 LK 25
geografia VG 4 j.łaciński p AC 10 religia EW 44  
Drukuj plan
wygenerowano 2021-01-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum