W II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach uczyło: 550 nauczycieli

Wszyscy Strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

  Imię i Nazwisko rok ASC rok DESC Przedmiot przedmiot ASC przedmiot ASC Absolwent olimpijczyk ASC olimpijczyk ASC

76 Świeboda Iwona biologia N
77 Mocarska Elżbieta biologia N
78 Krzysztofik Beata biologia N
79 Sater Marta biologia N
80 Żeber-Dzikowska Ilona biologia N
81 Malec Wanda biologia N
82 Denkowska Grażyna biologia N
83 Hutnikiewicz Anna biologia N
84 Adamska Henryka biologia N
85 Dobrut Kazimiera biologia N
86 Gęca Czesława biologia N
87 Potocka Bożena biologia N
88 Mozer Wanda biologia N
89 Mikoś Teresa biologia N
90 Mikuśkiewicz Andrzej biologia N
91 Mitura Zofia biologia N
92 Rojek Izabela biologia, chemia N
93 Piotrowska Dorota biologia, edb T
94 Broszkowski Stanisław buchalteria, arytmetyka handlowa N
95 Wodzinowski Feliks buchalteria, arytmetyka handolwa N
96 Przondo Jadwiga chemia N
97 Partner Janina chemia N
98 Maliszowa Maria chemia N
99 Michalczyk Ewa chemia N
100 Obręcka-Błoniarz Elżbieta chemia N

Lista nauczycieli Wyniki 76 - 100 z 550