W II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach uczyło: 550 nauczycieli

Wszyscy Strona: << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

  Imię i Nazwisko rok ASC rok DESC Przedmiot przedmiot ASC przedmiot ASC Absolwent olimpijczyk ASC olimpijczyk ASC

151 Strasz Jan fizyka N
152 Kostro Karol fizyka, chemia N
153 Michniak Jan fizyka, chemia N
154 Janiczak Józef fizyka, matematyka N
155 Kowalczewski Albin fizyka, matematyka N
156 Wacnik Dorota francuski N
157 Dziubek Edyta francuski T
158 Pruski Zdzisław francuski T
159 Korduba Teresa francuski N
160 Makólska Stefania francuski N
161 Turkowski Piotr francuski N
162 Wolanowska Jadwiga francuski N
163 Brenneisen-Piccioni Irena francuski N
164 Chudzyński Józef francuski N
165 Janczy Jan francuski N
166 Kłyszewska Stanisława francuski N
167 Kondaki Marian francuski N
168 Pionnier Leon Louis francuski N
169 Sichlówna Bronisława francuski N
170 Piekarska Władysława francuski, angielski N
171 Bilińska Helena francuski, angielski N
172 Zalewska Kamila francuski, rosyjski N
173 Kozik Urszula geografia N
174 Zachariasz Zbigniew geografia T
175 Janicki Marian geografia N

Lista nauczycieli Wyniki 151 - 175 z 550