Administratorem Państwa danych osobowych jest  II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego z siedzibą w 25-366 Kielce, ul. Śniadeckich 9 tel: +48 41 36 76 159.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do wykorzystania analizy danych lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem ochrony danych w II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach  jest Pan  Krzysztof Stanisławski, tel: +48 41 36 76 159, mail: rodo@sniadek.pl